GDPR

25 maj, 2018

Hej,

EU:s nya dataskyddsförordning kommer att träda i kraft i samtliga EU:s medlemsländer från och med idag, den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och syftar till att skydda de grundläggande fri- och rättigheterna.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. För att du ska känna dig trygg med hur vi på Krenova och Region Västerbotten behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna visa hur vi lagrar information när vi hanterar personuppgifter för rapportering av vårt projekt. Kort sagt, vill vi ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt.

Vår organisation arbetar för regional utveckling och samverkan vilket gör att vi är aktiva i många olika sammanhang men dina uppgifter som finns hos oss kommer att hanteras enligt gällande regler och vara skyddade.

Du som får detta brev varit deltagare i utbildningar och träffar i och kring vår inkubatorverksamhet.
I de fall du skulle finnas med, men inte haft möjlighet att aktivt ge ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter och att du upplever detta som ett problem, vill vi be dig att ta kontakt med Region Västerbottens dataskyddsombud Johnny Lundström, vars kontaktuppgifter står nedan för information och åtgärd.

Vill du veta mer?

Läs om GDPR på datainspektionens hemsida här.

Läs om GDPR på Kommissionens hemsida här.

Johnny Lundström
IT-Koordinator/Dataskyddsombud
070-616 57 05
johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se

Önskar er alla en trevlig sommar med massor av sol och värme!
Varma hälsningar,
Stina Berglund
Projektledare, Krenova
Krenova