Leosol jobbar med energieffektivisering i fastigheter. Det handlar om att ge en god innemiljö och komfort, till så låg energianvändning som möjligt. Leosol jobbar med ett koncept där man inventerar nuläget i fastigheter och sedan kommer med åtgärdsförslag, samt en garanti på att besparingen uppnås! Åtgärder kan vara allt från ventilationsåtgärder och smarta styrsystem till utbildning av brukarna i fastigheterna.

Se hemsida här: Leosol

Krenova