Jag har bestämt mig för att förändra Sverige, eller åtminstone bidra starkt till det. Egentligen är målet redan uppfyllt genom att jag tog initiativet till en motkraft av sällan skådat slag när staten, denna gång i form av Skatteverket skulle flytta cirka 500 arbetstillfällen från mindre orter till närmaste residensstad. En av de drabbade orterna var min hemstad Lycksele och det var också från Lycksele som protesterna nådde fram till regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi.

Att vi lyckades berodde till stor del på min förmåga att samla krafter och föra folkets talan i frågan om det kluvna Sverige. Mitt företag bygger på min förmåga att ta vara på människors egenkraft och gjuta mod i människor i glesbygd.

Att lyfta människor och samhällen är min drivkraft. Istället för att lägga energin på att påverka politik vill jag bygga nya former för hur landsbygd och glesare regioner kan växa. På så sätt tror jag mig göra bäst nytta. Vi har en demokrati att förhålla oss till och istället för att gå i leden som tappat tilltron till staten vill jag bygga broar mellan medborgare, näringsliv och politik.

Jag tror vi tillsammans kan utmana urbaniseringen och att det ger bättre effekt än att vänta på att politiken ska ändras, eller att resurser ska komma utifrån.

Exempel på tjänster som jag tillhandahåller:

Uppdrag som moderator, föredragshållare eller skribent samt konsulttjänster inom lokal utveckling där jag kan fungera som inspiratör eller förändringsledare

Se hemsida här: Inlandskraft

Krenova